Privaatsus ja andmekaitse

Kõiki astreelia.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Astreelia OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist Astreelia OÜ andmebaasist.

×
×
×
×
×
×
×